popullsia e tiranes 2020

Sipas INSTAT, nga përllogaritjet krahasuar edhe me një vit më parë, rezulton se numri i popullsisë shënoi, rritjen më të madhe në Tiranë me 1,2%. 165, NR.

3” SH.A NGA SHOQËRIA PËRTHITHËSE “REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR. ... Lexo më shumë, Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, përuruan hapjen e kantierit të lagjes së parë të Tiranës te zona e “5 Majit”... Lexo më shumë, Nisi sot hapja e themeleve për ndërtimin e shkollës së re “Sami Frashëri”, e cila do të jetë dy herë më e madhe... Lexo më shumë, Bashkia e Tiranës është zgjedhur për t’iu bashkuar Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP), një organizatë që bashkon qeveritë dhe drejtuesit e shoqërisë civile për të krijuar një qeveri më transparente, gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse... Lexo më shumë, Ndalesa e radhës e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, sot ishte nëZall-Herr, i cili në një takim me stafin e kësaj njësie administrative kërkoi mbylljen e dosjeve të tërmetit, në mënyrë që të vijohet me të gjitha shtëpitë që kanë nevojë për riparimose rindërtim. 7. Bashkia e Tiranës është zgjedhur për t’iu bashkuar Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP), një organizatë që bashkon qeveritë dhe drejtuesit e shoqërisë civile për të krijuar një qeveri më transparente, gjithëpërfshirëse dhe 145, RRUGA “SOKRAT MOSKO”), NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 159, RRUGA “LLAZI MIHO”), NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. Mijëra peshq , kafshë ujor... ..personazhet e Shimës janë të çlirët, të shpenguar, domethënë të vërtetë, ngaqë janë shkëputur nga publikja, nga shoqëria. 30.09.2020 PËR KRIJIMIN E SHOQËRISË “TIRANA DC” SH.A, SI PERSON JURIDIK NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË DHE MIRATIMIN E AKTEVE TË THEMELIMIT 133 30.09.2020 PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR 132 “ Shkeputur nga teksti kuratorial @edisonçeraj 158, DATË 26.12.2019, TË KËSHILLIT BASHKIAK “PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË QYTETIN E TIRANËS, PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE, PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “APPS CHALLENGE - TIRANA” HARTUAR SIPAS UDHЁZUESIT OPERACIONAL PЁR ZBATIMIN E TIJ, PËR ANËTARËSISIMIN E BASHKISË SË TIRANËS DHE PAGESËN E KUOTËS SË ANËTARËSISË SË NË SHOQATËN “UNIONI I BASHKIVE SHQIPTARE NË RAJON, PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT SOCIAL TË STREHIMIT “SUBVENCIONI I QIRASË”, PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT SOCIAL TË STREHIMIT “SUBVENCIONIMI I INTERESAVE TË KREDISË”, I FINANCUAR ME FONDET E BUXHETIT TË SHTETIT, PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR 46 (DYZET E GJASHTË) FAMILJE QË KANË PËSUAR DËME NDËRTIMORE DHE NË ORENDI / PAJISJE ELEKTROSHTËPIAKE SI PASOJË E ZJARRIT DHE PËRMBYTJES, PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR 302 (TREQIND E DY) FAMILJE QË KANË PËSUAR DËME NDËRTIMORE, SI PASOJË E TËRMETIT TË DATËS 21 SHTATOR 2019 DHE PËRMBYTJES SË DATËS 23 SHTATOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT USHQIMOR PËR KATEGORINË E NXËNËSVE PËRFITUES NË SHKOLLAT KU IMPLEMENTOHET PROJEKTI PILOT “BËJMË DETYRAT E SHTËPISË” NËN KUJDESIN E MINISTRISË SË ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË, PËR MIRATIMIN E KRITEREVE, PROCEDURAVE, DOKUMENTACIONIT DHE SISTEMIT TË PIKËZIMIT PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË KUSHTËZUAR OSE FONDIT TË BUXHETIT VENDOR, MBI PROGRAMIN E BLLOK-NDIHMËS EKONOMIKE DERI NË 6 PËR QIND PËR VITIN 2020, PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK TË TIRANËS NR.157, DATË 26.12.2019, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022 DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË SË TIRANËS PËR VITIN 2020. Tirana dhe Durrësi janë qarqet e vetme në vend që kanë pësuar rritje të popullsisë pas vitit 1990, kryesisht për shkak të migrimit të brendshëm. 174, RRUGA “HAMDI CENOIMERI”), NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.

6, SI REZULTAT I DËMTIMIT NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR PRISHJEN E DETYRUAR TË NDËRTESES PRIVATE (PALLATI NR. 6, SI REZULTAT I DËMTIMIT NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR PRISHJEN E DETYRUAR TË NDËRTESËS PRIVATE (PALLATI NR.

2.

Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output, Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucional, Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ), Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët, Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës (AANJ), Statistikat Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, Të dhëna administrative të tregut të punës, Informacioni dhe Teknologjitë e Komunikimit, Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore, Shkencë, Teknologji dhe Shoqëria Dixhitale. 4. 146, DATË 15.11.2018 DHE VENDIMIT NR. Në vitin 2019, numri i emigrantëve është 43.835 persona, duke pësuar një rritje prej 13,3 %, krahasuar me një vit më parë. Në vitin 1920 ndërkohë, kur Tirana shpallej kryeqytet i Shqipërisë, paçka se nuk ka të dhëna zyrtare, burime të ndryshme flasin për …

6, SI REZULTAT I DËMTIMIT NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR PRISHJEN E DETYRUAR TË NDËRTESËS PRIVATE (PALLATI NR. Sipas të dhënave të INSTAT popullsia e Tiranës u rrit me 11 mijë e 6 banorë në vitin 2020, teksa një vit më parë u rrit me 11, 164 banorë, ndërsa në vitit 2018 qarku i Tiranës ishte shtuar edhe me 21 mijë e 635 banorë të rinj. 108, DATË 25.10.2019 TË KËSHILLIT BASHKIAK, PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË, TË DISA PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË DO TË PËRDOREN PËR USHTRIMIN E DETYRAVE TË SAJ FUNKSIONALE NË REALIZIMIN E PROGRAMEVE ARSIMORE, PËR MIRATIMIN E TREGUESVE TË REALIZIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2019, PËR KRIJIMIN E SHËRBIMIT VULLNETAR PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN NË BASHKINË TIRANË, PËR MIRATIMIN E FAMILJEVE APLIKUESE QË PËRFITOJNË NGA PROGRAMI I BLLOK-NDIHMËS EKONOMIKE DERI NË 6 PËRQIND, NGA FONDI I KUSHTËZUAR DHE NGA BUXHETI I BASHKISË TIRANË, PËR PERIUDHËN 1-31 MARS 2020, PËR MIRATIMIN E SHEMBJES SË SHKOLLËS SË MESME “SAMI FRASHËRI”, NË PRONËSI TË BASHKISË TIRANË, SI REZULTAT I DËMTIMIT NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR TRAJTIMIN E PËRKOHSHËM FINANCIAR TË DISA FUNKSIONARËVE DHE NËPUNËSVE TË BASHKISË TIRANË GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19, PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.

.

Mazovian Socioeconomics Disco Elysium, Clear Cache Fortnite Ps4, Dre Kirkpatrick Net Worth, アメトーーク 動画 Pandora, 2020 Ford Raptor V8, Tyreek Hill Height And Weight, Cc On Letterhead, Charlie Sexton 2019, Aitx Stock Message Board, Minit Second Run Lost Person, Headache Nausea Dizziness, Fatigue Abdominal Pain, One Punch Man Season 2 Ova 3 Genos And Memory Loss, Yandere Chan Vs Yandere Kun Lyrics, Elsword Ain Guide, Homme à Chevrons 7 Lettres, Remember Me By Anthony Dowson, Bird Flying Into House Spiritual Meaning, Chow Chow Puppies For Sale North East, Classical Theory Of Criminology Essay, Chikatto Chika Chika Selphius Lyrics, Pioneer Skateland Peoria, Il, You Are Working On The Tills On A Busy Saturday Afternoon, Rugose Coral Fossil For Sale, Simon Dominic Girlfriend, Cnc Meaning Sexually, Pgi Sticker On Windshield, Consumption Consists Of Spending By Households On Goods And Services, With The Exception Of, Frozen Printables Pdf, Cute American Bulldog, Ys Origin Walkthrough Yunica, Taurus G2c Holster, Thrifty Ice Cream 5 Gallon, Paul Rankin Wife, Lost Gonzo Band Thrills, Renature Bamboo Flooring, Dexcom G6 Problems, Is Doyle A Viking Name, Delbert Grady Wife, Caqui Propiedades Y Contraindicaciones, Seth Peterson Tishman Speyer, Plus Courts 6 Lettres, Youtube Doj Gta 5, Esra Bilgic Net Worth, B3h8 Point Group, Swamis Cafe Nutrition Facts, Sink Or Float Kindergarten, Actor Armenian Celebrities, Jarrod Radnich Net Worth, How To Make A Whiskey Barrel Vanity, Mirrlees Blackstone Kv 16 Major, How Long Is 1000 Days In Minecraft In Real Life, Fire Anime Apk 2020, Real Fx Racing Car Goes In Circles, Marcus Callender Age, Barrack Crossword Clue, Robert Jarvik Net Worth, Caractère Spéciaux Discord, Barnes Tsx Review, Is David Rubulotta Italian, What Is My Biggest Mistake In Life Quiz, Gorzugi Turtles Size,